منو جستجو x

احمد امینی / بهترین ساخته های احمد امینی

دانلود سریال بیگانه ای با من است

IMDb
5.1 / 10
دانلود سریال بیگانه ای با من است

نساء که دختری از طبقه پایین جامعه می باشد، برای خود یک هویت جعلی می سازد که خود را بالا نشان دهد و عروس یک خانواده سطح بالا می شود. خانواده ای که نساء به میان آنها می رود یک خانواده متمدن است و باعث به دردسر افتادن تمامی کسانی که در این حیله دست داشته اند می شود…