منو جستجو x

مجید قاری زاده / بهترین ساخته های مجید قاری زاده

دانلود فیلم رفقای خوب

IMDb
7,3 / 10
دانلود فیلم رفقای خوب

داستان این فیلم با زانری اجتماعی می اشد و درباره ی هنرمندانی و بازگیران کار کشته ایی است که سالیان طولانی از هم دور بوده اند . واکنون تصمیم دارند تا کنار یکدیگر جمع شوند .