منو جستجو x

دانلود فیلم خارجی / جدید ترین فیلم های خارجی رایگان

دانلود فیلم the king 2019

IMDb
7,4 / 10
دانلود فیلم the king 2019

فیلم پادشاه و بیوگرافی و تاریخی محصول 2019 به کارگردانی david michod می باشد این فیلم درباره ی یک پادشاه جوان سرسخت به اسم hallمی باشد بعد از مرگ پدر ظالمش وارث و تاج و تخت پادشاهی می شود باید به قصر برگردد از زندگی که فرار کرده بود تاج پادشاهی انگلیس را برسر گذاشته و کاخ و کشورش و مردمش را از هرج و مرج نجات دهد و از نابودی جلوگیری کند وبا فضای مسموم دربار و دشمن مورثی با فرانسه دسته و پنجه بزند تا کشور خود را نجات دهد تا.....